1. Informació Corporativa:

La present Web és propietat de L'ART DE LA LLUM S.L. amb domicili situat en el Carrer Clos Nº 47-51,08700 DE IGUALADA (BARCELONA),. Societat limitada de dret espanyol. Inscrita en el Registre Mercantil de la Província de Barcelona en el foli 1, volum 22835, fulla B-43153, inscripció 3ª. CIF: B-58083908.

Dades de contacte:

e-mail: info@lartdelallum.info

Telèfons: 93 804 71 36 - 93 804 47 80

Fax: 93 805 49 36.

Protecció de Continguts:

Tot el contingut de la present pàgina Web, inclosos els textos, marques, signes distintius logos, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de L'ART DE LA LLUM S.L. o els seus llicenciadors, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

En cap cas l'accés al portal per part de l'usuari li atorga dret sobre aquest contingut, ni tan sols per a la seva mera reproducció per a ús personal.

Els documents i/o continguts que es troben a la zona privada, podran ser descarregats exclusivament per part de l'usuari autoritzat per L'ART DE LA LLUM S.L. En cap cas, aquests continguts podran ser copiats o reproduïts a altres efectes, especialment per ser cedits a tercers no autoritzats.

3. Protecció de Dades:

L'ART DE LA LLUM S.L.,ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en virtut de l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals.

Quan l'usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina Web, disposarà prèviament d'un identificador d'usuari i d'una contrasenya indicada a aquest efecte per la L'ART DE LA LLUM S.L. En aquest cas, les dades facilitades seran l'imprescindibles per dur a terme la prestació del servei Web.

A aquests efectes, i mitjançant l'ús d'aquesta zona privada, Vè. atorga consentiment inequívoc a L'ART DE LA LLUM S.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a L'ART DE LA LUM S.L., al domicili C/ Clos Nº 47-51, 08700 D'IGUALADA (BARCELONA).

4. Cookies

Quan l'usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina web, disposarà prèviament d'un ANEU d'usuari i d'una contrasenya indicada a aquest efecte per L'ART DE LA LLUM S.L. En aquest cas, les dades facilitades seran el imprescindibles per dur a terme la prestació del servei web.

L'ART DE LA LLUM S.L., utilitza les cookies per facilitar el reconeixement dels usuaris registrats, sense necessitat que aquests hagin d'introduir les seves dades d'accés cada vegada que desitgin ingressar a la seva Àrea Privada.

A aquests efectes, i mitjançant l'ús d'aquesta zona privada, Vè. atorga consentiment inequívoc a L'ART DE LA LLUM S.L., perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades recollides a través de les cookies.

L'usuari podrà en tot moment ser avisat de la recepció de cookies i impedir la seva instal·lació configurant el seu navegador en aquest sentit.

Direcció de contacte

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualssevol altres aspectes, té a la seva disposició la següent adreça: C/ Clos, 47-51 - 08700 IGUALADA (Barcelona) Tel. 93 804 71 36 - 93 804 47 80 Fax 93 805 49 36 info@lartdelallum.info